Project Description

Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιστιοναυτικής Εκπαίδευσης «ΕΙΔΟΘΕΑ 2014»

 

Εισαγωγή

Το πιλοτικό πρόγραμμα υποτροφιών ιστιοναυτικής εκπαίδευσης «Ειδοθέα 2014», είναι μέρος και συνέχεια μια διαδικασίας δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου μοντέλου βιωματικού επαγγελματικού προσανατολισμού για το ναυτικό επάγγελμα που έχει ξεκινήσει από το 2009 με αρχική επικέντρωση τους νέους της Άνδρου και στόχο να γίνεται σε ετήσια βάση και να επεκταθεί σταδιακά σε πανελλήνιο επίπεδο.

Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει ενημερώσεις και ομιλίες από επαγγελματίες στο ναυτικό επάγγελμα και τη ναυτιλιακή βιομηχανία (Πάμε Θάλασσα 2010), επισκέψεις σε πλοία και χώρους επαγγελματικής δράσης (Επίσκεψη στη Σύρο του Ναυτικού Λυκείου Άνδρου 2009, Ας Σαλπάρουμε 2010). Με το πρόγραμμα «Ειδοθέα», δίνεται η δυνατότητα σε νέους και νέες, μαθητές γυμνασίου και λυκείου να επιβιβαστούν, να ταξιδέψουν, να ζήσουν και να εργαστούν σε ένα πλοίο για ένα χρονικό διάστημα.

Στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθεί η επίγνωση σχετικά με τη ζωή και την εργασία στη θάλασσα στους συμμετέχοντες και συγχρόνως μέσω της θαλασσινής ζωής να ανοίξουν οι ορίζοντες τους. Παράπλευρα οφέλη αυτού του προγράμματος και της συνολικής προσπάθειας είναι η μεταφορά των εμπειριών των συμμετεχόντων στον κοινωνικό τους περίγυρο και μέσω αυτού η βελτίωση της εικόνας του ναυτικού επαγγέλματος στην κοινωνία.

Πολλά από τα εργαλεία και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία, εκτίμηση ρίσκου, την επιλογή του εκπαιδευτικού ιστιοφόρου «SØRLANDET» σαν εταίρο και πλατφόρμα εκπαίδευσης, και των εκπαιδευομένων – υποτρόφων, καθώς και οι πρόσθετες απαιτήσεις που έχουν ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους για την επιτυχή ολοκλήρωση του ταξιδιού, έχουν υιοθετήσει από τις βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται εν πλω, στα πλοία του εμπορικού στόλου. Οι απαιτήσεις του TMSA Element 3A, που αναφέρεται στην προσέλκυση, πρόσληψη και εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού στα πλοία επίσης εκτιμήθηκαν στη δόμηση του προγράμματος.

1. Τι είναι τα προγράμματα ιστιοναυτικής εκπαίδευσης?

Τα προγράμματα ιστιοναυτκής εκπαίδευσης, είναι εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται, σε ιστιοφόρα εκπαιδευτικά πλοία συχνά σε μεγάλα παραδοσιακά ιστιοφόρα τετράγωνης ιστιοφορίας (Tall Ships) που κυριότερος στόχος τους είναι η απόκτηση των τεχνικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για να κυβερνηθεί ένα ιστιοφόρο πλοίο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αυτού του είδους η εκπαίδευση είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική για τους νέους, που τους παρέχει ορισμένες από τις βασικές δεξιότητες της ζωής, εμπλουτίζοντας τον χαρακτήρα τους και προετοιμάζοντάς τους καλύτερα για τις απαιτήσεις της ζωής σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει, γίνεται πολυπλοκότερος και απαιτητικότερος.

2. Ποιες είναι οι σύγχρονες ανάγκες της Εμπορικής Ναυτιλίας?

Οι σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης πλοίων απαιτούν εξειδικευμένο στελεχιακό ανθρώπινο δυναμικό στη θάλασσα, αλλά και στη στεριά. Αυτό το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει εκτός από τις βασικές τεχνικές δεξιότητες, ναυτοσύνης και ναυσιπλοΐας, να έχει και να αναπτύσσει διαρκώς δεξιότητες, σε ηγετικούς και διαχειριστικούς τομείς, σε ένα περιβάλλον διαρκούς αλλαγής, με πολυεθνική σύνθεση, και με απαιτήσεις για διαρκή βελτίωση και για δημιουργία αξίας σε όλα τα αλληλεπιδρόμενα μέλη της βιομηχανίας, ώστε να υπάρχει διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας, και της βιωσιμότητας.

Η Ιστιοναυτική εκπαιδευτική εμπειρία παρέχει στους νέους μια βιωματική εμπειρία επαγγελματικού προσανατολισμού, βασικές δεξιότητες ναυτοσύνης, αλλά κυρίως καλλιεργεί βασικές ανθρώπινες αξίες και την αγάπη για τη θάλασσα, που είναι η υποδομή για να χτιστεί ένα ολοκληρωμένος άνθρωπος και μελλοντικός επαγγελματίας.

3. Τι αναπτύσσει και προσφέρει η Ιστιοναυτική εκπαίδευση?
Την αναγνώριση της αξίας, της σημασίας και της αναγκαιότητας:
– της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας
– των ηγετικών προσόντων
– της πειθαρχίας
– της συναδελφικότητας

Την ανάπτυξη:
– ηγετικών ικανοτήτων ως μέλος του πληρώματος
– μιας αίσθησης προσωπικής αξίας και αυτοπεποίθησης
– της ωρίμανσης
– μιας βαθειάς κατανόησης των φυσικών δυνάμεων που δρουν πάνω σε κάθε σκάφος
– παραδοσιακών τεχνικών δεξιοτήτων ναυτοσύνης και ναυσιπλοΐας

Μια βιωματική εμπειρία και προσωπικό όφελος από τα ερεθίσματα και τα συναισθήματα που προκαλούν:
– η περιπέτεια
– η πρόκληση
– η απομάκρυνση από το καταφύγιο της εστίας και των καθημερινών συνηθειών, αλλά και η επαφή με τον εαυτό σου
– η επαφή με τη θάλασσα και τη θαλασσινή ζωή
– ένα ταξίδι σε διαφορετικές χώρες και λιμάνια
– η συναναστροφή με ανθρώπους από διαφορετικές εθνότητες, πολιτισμούς, κοινωνικά στρώματα και ηλικίες

Και όλα αυτά υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση επαγγελματιών εκπαιδευτών και πληρώματος και σύμφωνα με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, διαχείρισης και εκπαίδευσης.

4. Το Ιστιοφόρο «SØRLANDET»

Ο στόχος του μη-κερδοσκοπικού ιδρύματος «Sørlandet» είναι να έχει υπό την ιδιοκτησία του, να διαχειρίζεται και να διατηρεί το παραδοσιακό ιστιοφόρο «Sørlandet» για να έχουν την ευκαιρία να το απολαμβάνουν οι μελλοντικές γενιές. Το «Sørlandet» είναι το τελευταίο αυθεντικά χτισμένο Ιστιοφόρο σε υπηρεσία, χτισμένο το 1927. Το «Sørlandet» ήταν το παιδικό όνειρο του πλοιοκτήτη O.A.T Skjelbred, που είχε προσωπική εμπειρία στο αντίκτυπο που έχει η έλλειψη της εκπαίδευσης ναυτοσύνης στο νέο ναυτικό. Ο O.A.T Skjelbred ανέβηκε πρώτη φορά σε ιστιοπλοϊκό σε ηλικία 13.5 χρονών. Σε ηλικία 23ων ετών έγινε καπετάνιος και πλοιοκτήτης και αργότερα ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Νορβηγία.

Ο O.A.T Skjelbred έδωσε δωρεά το «Sørlandet» στην ομώνυμη περιοχή της Νότια Νορβηγίας, για να εκπαιδεύονται νέοι ναυτικοί. Από τότε πάνω από 10.000 νέοι εκπαιδεύτηκαν εν πλω στο «Sørlandet» που συνέχισαν μετά την καριέρα τους στο Νορβηγικό Βασιλικό Ναυτικό και στο Νορβηγικό Εμπορικό Ναυτικό. Το «Sørlandet» σταμάτησε να δουλεύει σαν εκπαιδευτικό σκάφος για ναυτικούς το 1971 και πουλήθηκε σε έναν πλοιοκτήτη σαν ιδιωτικό σκάφος. Μεταπουλήθηκε πίσω στον εγγονό του O.A.T Skjelbred το 1979 και δόθηκε από αυτόν στο Δήμο του Kristiansand. Από το 1981 το παραδοσιακό αυτό ιστιοφόρο είναι υπό την ιδιοκτησία του μη-κερδοσκοπικού ιδρύματος «Sørlandet».

Το «Sørlandet» χρησιμοποιούταν σε εποχιακή βάση προσφέροντας βραχυπρόθεσμα ταξίδια ιστιοναυτικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευόμενους όλων των ηλικιών. Από το 2010 το πλοίο άρχισε να χρησιμοποιείται σε ετήσια βάση όπου είναι εκπαιδευτική πλατφόρμα για ένα Καναδικό Διεθνές Κολλέγιο το φθινόπωρο και το χειμώνα, ενώ κατά τους θερινούς μήνες προσφέρει προγράμματα ιστιοναυτικής εκπαίδευσης σε ένα ευρύ διεθνές κοινό. Από την καλοκαιρινή περίοδο του 2014 το ιστιοφόρο «Sørlandet» θα προσφέρει το πιο εμπεριστατωμένο ιστιοναυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον κλάδο του.

Το ιστιοφόρο «Sørlandet» προσφέρει την καλύτερη και πιο αυθεντική εμπειρία διαθέσιμη σε εκπαιδευόμενους. Το «Sørlandet» είναι το πιο αυθεντικά διατηρημένο παραδοσιακό ιστιοφόρο σε υπηρεσία. Το πλοίο είναι υπό την προστασία του Νορβηγικού Υπουργείου Πολιτισμού, σαν το πιο σημαντικό μνημείο ναυτικού πολιτισμού στη Νορβηγία. Οι εκπαιδευόμενοι του κινούν ένα σκάφος που ζυγίζει περισσότερο από 500 τόνους με τη βοήθεια της προσωπικής τους μυϊκής δύναμης και της δύναμης της φύσης, κατά την διάρκεια ιστιοπλοΐας δεν χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα ή κινητήρες.

Για να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος ιστιοπλοΐας σε σχέση με το χρόνο χρήσης μηχανής η εκτιμώμενη ταχύτητα ταξιδίου έχει μειωθεί σε λιγότερο από 4 κόμβους για να μεγιστοποιηθεί ο χρόνος χρήσης πανιών και έτσι προτεραιότητα δεν δίνεται στη ταχύτητα, αλλά στην ιστιοναυτική εκπαίδευση. Επιπλέον το «Sørlandet» παρέχει εν πλω μαθήματα πρακτικών ικανοτήτων παραδοσιακής ναυτικής τέχνης στους εκπαιδευόμενους όπως πώς να φτιάχνουν σκοινί, να μαντάρουν πανιά, και ναυσιπλοΐα.

5. Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Ειδοθέα 2014»

Για το 2014 η «Πρωτεύς Κοινωνική Καινοτομία & Ανάπτυξη» οργάνωσε και έκανε την δέουσα επιμέλεια για ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Ιστιοναυτικής εκπαίδευσης στο Νορβηγικό Ιστιοφόρο «SØRLANDET».

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία σε ένα νέο 16 χρόνων, μαθητή της Άνδρου, να συμμετάσχει σε ένα ταξίδι περίπου 20 ημερών για ιστιοναυτική εκπαίδευση στην Βόρεια Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο εκπαιδευόμενος συμμετείχε σε:
– Μαθήματα Ναυτικής Τέχνης
– Μαθήματα Ναυσιπλοΐας
– Ανάληψη Βαρδιών
– Καθημερινή εργασιακή ρουτίνα πλοίου
– Χειρισμούς ναυσιπλοΐας πλοίου
– Ασκήσεις Ασφαλείας
– Διεθνή αγώνα μεγάλων ιστιοφόρων από το Harlingen, Netherlands στο Fredrikstad, Norway
Το ταξίδι του φετινού εκπαιδευόμενου εν πλω στο ιστιοφόρο «SØRLANDET» ξεκίνησε από το Lerwick, Shetland Islands στις 26 Ιουνίου 2014 και ολοκληρώθηκε στο Fredrikstad, Norway στις 14 Ιουλίου 2014, με ενδιάμεσους σταθμούς στο Edinburgh, Scotland στις 30 Ιουνίου 2014 και Harlingen, Netherlands 5 Ιουλίου 2014, όπου ήταν και η εκκίνηση του πρώτου σκέλους του φετινού διεθνή αγώνα μεγάλων ιστιοφόρων και τερματισμό το Fredrikstad, Norway.

Στο τελευταίο σκέλος του εκπαιδευτικού ταξιδιού ένα μέλος από την «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ταξίδεψε στο Ιστιοφόρο, για να ενημερωθεί από τον εκπαιδευόμενο και το πλήρωμα για το πρόγραμμα και το ταξίδι και να γίνουν εκτιμήσεις για μελλοντική βελτίωση.

 

«ΕΙΔΟΘΕΑ 2014» – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

 

 «ΕΙΔΟΘΕΑ 2014» – ΒΙΝΤΕΟ


ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ… από eidotheaproteus